Sportrevalidatie, blessurepreventie en screening

Sportrevalidatie is een specialisatie binnen de kinesitherapie, waarbij tijdens de behandeling en begeleiding veel aandacht zal worden besteed aan uw natuurlijke (weefsel)herstel, zodat u zo vroeg als mogelijk weer op een verantwoorde uw sport kan hervatten. Het maken van een behandelplan en een revalidatieschema in relatie tot uw sportbeoefening is het werkgebied van uw kinesist. Er wordt rekening gehouden met verschillende aspecten (lenigheid, kracht, coördinatie, snelheid, en uithoudingsvermogen) en deze worden in de behandeling geïntegreerd. De kinesist traint u sportspecifiek en functioneel zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau.

Met blessurepreventie willen we sporters een wetenschappelijk onderbouwd schema geven met als doel om het risico op een (her)blessure zo klein mogelijk te houden. Dit schema wordt opgesteld aan de hand van een kennismakingsgesprek (anamnese) en een klinisch onderzoek met een aantal specifieke testen.


Sportrevalidatie, blessurepreventie en screening

Algemene kinesitherapie

De algemene kinesitherapie richt zich op het behandelen van klachten in het bewegingsapparaat. We denken hierbij vooral aan pijn ter hoogte van de spieren en de gewrichten. Zowel acute klachten als chronische problemen worden in de praktijk aangepakt. Daarbij hoort ook revalidatie na operaties.

Lees meer

Manuele behandeling

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie. Deze therapie gaat een stap verder dan kine in de analyse van de klachten en de behandeling zelf. De manueel therapeut beschouwt het lichaam als één geheel en legt verbanden tussen verschillende delen en stelsels van je bewegingsapparaat.

Lees meer

Postoperatieve revalidatie

Hierbij focussen we voornamelijk op de revalidatie na chirurgische ingrepen zoals bijvoorbeeld prothesen, fracturen en ligamentaire letsels. In samenspraak met de chirurg wordt een behandelplan opgesteld en wordt de revalidatie op een objectieve manier bijgestuurd en opgevolgd.

Lees meer

Dry needling

Dry needling is een behandelmethode waarbij de fysiotherapeut door middel van een speciale techniek je spieren aanprikt, zodat deze snel en langdurig ontspannen raken. De behandeling wordt onder andere toegepast voor de behandeling van een myofasciaal pijnsyndroom, stijfheid en pijn in de spieren.

Lees meer

Cardiovasculaire & respiratoire revalidatie

Tijdens deze revalidatie (soms in de vorm van groepslessen) focussen we voornamelijk op de re-conditionering bij hart- en longaandoeningen. Aan de hand van fysieke activiteit en inspanningstraining trachten we chronische aandoeningen preventief te voorkomen of te behandelen.

Lees meer

Handrevalidatie

Handrevalidatie is een specialisatie die zich toespitst op de behandeling van een problematiek van de hand, de pols of de elleboog. Dit kan zowel een conservatieve behandeling zijn als de post-operatieve revalidatie na een chirurgische ingreep.

Lees meer

Taping

Enerzijds is er de klassieke (sport)taping waarbij we een gewricht gaan ondersteunen of gedeeltelijk gaan immobiliseren ter versteviging, anderzijds werken we ook met kinesiotape. Deze kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden: ondersteuning van spieren, houdingscorrigerend, litteken versoepelend,...

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x